Bundeling van kracht

Aanbod

Platform PiP biedt meerdere producten die jou als hulpverlener ondersteunen in het begeleiden van de pleger van huiselijk geweld. Maak je keus uit onderstaand overzicht en meldt je aan. Tijdens de bijeenkomsten maak je kennis met collega’s van andere instellingen. De locaties rouleren over Zuid Limburg en ook het aanbod kan variëren en worden uitgebreid.

Bijeenkomsten

Regionale intervisie

 

Platform PiP organiseert instelling overstijgende intervisie op regionaal niveau. Er wordt in een besloten groepsverband (max. 6 en min. 4 pers.) gestructureerd aan de hand van een afgesproken methode een specifiek probleem of specifieke vraag van iemand onderzocht. Afhankelijk van de groepsgrootte komt een groep 5 tot 7 keer bij elkaar. De bijeenkomsten worden begeleid door een intervisor en vinden gemiddeld 1 keer per maand plaats. Een bijeenkomst zal 1,5 tot max. 2 uur duren. Na afsluiting van de begeleide intervisie staat het de groep vrij om de intervisie zelfstandig voort te zetten. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn worden de bijeenkomsten ingepland en vastgelegd.

Aanmeldformulier Bijeenkomsten

Ja, ik wil me graag aanmelden voor de bijeenkomst:

2 + 14 =

Regionaal casuïstiekoverleg voor de aandachtfunctionarissen

Platform PiP organiseert speciaal voor de aandachtfunctionarissen, instelling overstijgend casuïstiek overleg. Een aandacht functionaris wordt door de instelling waar hij/zij werkt aangesteld. Wil je hier meer over weten of misschien aandacht functionaris worden, neem dan contact met ons op. Het casuïstiek overleg vindt zes keer per jaar plaats, Platform PiP voorziet in een deskundige gespreksleider. Aandacht functionarissen verzamelen complexe casuïstiek binnen hun instelling om deze breed (en anoniem) aan de orde te stellen in het regionale overleg.

Aanmeldformulier Bijeenkomsten

Ja, ik wil me graag aanmelden voor de bijeenkomst:

15 + 4 =

Wij zijn op dit moment druk doende met het verder vormgeven van deze bijeenkomsten. Het streven is om medio 2022 van start te kunnen gaan. Er wordt met diverse partijen overleg gevoerd en ook de ontwikkelingen in het land zijn ons niet ontgaan. Hou deze website in de gaten voor het vervolg hiervan.

Lunchreferaten

 

Platform PiP organiseert binnen elke Veiligheidshuisregio twee lunchreferaten per jaar. Lekker met je boterhammentrommeltje op schoot luisteren naar nieuwe ontwikkelingen of bijzondere praktijken op het gebied van huiselijk geweld, zoals ervaringsdeskundigheid, samenwerking met politie en justitie, nieuwe ontwikkelingen uit het land, forensische behandeling. Het aantal deelnemers is afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM voor COVID-19. De referaten worden aangekondigd op de website en binnen het netwerk gecommuniceerd, je hoort dan hoe je kunt deelnemen. Suggesties voor thema’s kun je naar ons mailen.

Aanmeldformulier Bijeenkomsten

Ja, ik wil me graag aanmelden voor de bijeenkomst:

8 + 4 =

Trainingen op maat

Platform PiP biedt diverse trainingen aan voor consultenten van de Zuid-Limburgse gemeenten, medewerkers van de Zuid-Limburgse algemeen maatschappelijk werk instellingen en medewerkers van Veilig Thuis Zuid-Limburg. Deze professionals kunnen op deze wijze hun kennis en vaardigheden uitbreiden en tegelijkertijd nieuwe netwerkverbindingen met andere collega’s c.q. instellingen leggen. Deelnemers van de diverse instanties zullen willekeurig gemixt worden in de trainingsgroepen. Platform PiP werkt veelal vraaggericht waardoor ons aanbod kan wijzigen en worden aangevuld. Ons huidige aanbod bestaat uit onderstaande trainingen. Het motto van de trainers is ‘learning by doing’ waardoor ook gaandeweg te trainingen aandacht is voor aanpassing van de inhoud van de trainingen waar nodig of gewenst.

Regie houden

Vaktherapeut drama/trainer/acteur Tadeus Slangen laat u ervaren hoe het voelt om regie te houden in gesprek met de pleger.

Aanmeldformulier Trainingen

Ja, ik wil me graag aanmelden voor de training:

14 + 15 =

Meldcode en het conflict van plichten

Marjolein Ars, gecertificeerd trainer van de Meldcode HG & KM, staat stil bij het hanteren van de meldcode en de dilemma’s die daarbij komen kijken.

Aanmeldformulier Trainingen

Ja, ik wil me graag aanmelden voor de training:

15 + 8 =

De kleur van je bril:

Psycholoog Tugba Avci gaat in gesprek over hoe de voorinformatie en hoe onze eigen denkbeelden ons beïnvloeden tijdens het contact met de pleger.

Aanmeldformulier Trainingen

Ja, ik wil me graag aanmelden voor de training:

10 + 6 =

Motiverende gespreksvoering

Manon Tonnaer traint hulpverleners in deze gesprekstechniek en kent de praktijk op haar duimpje. Hoe krijg je diepgang in het gesprek met de pleger? En hoe kan ik zorgen dat ik de pleger bereik?

Aanmeldformulier Trainingen

Ja, ik wil me graag aanmelden voor de training:

2 + 6 =

De trainingen worden in overleg met de trainers gepland voor 2021. Zo snel mogelijk na vaststelling van deze trainingsdata zal dit gecommuniceerd worden waarna aanmelden mogelijk is. Hier geldt Vol = Vol. Het aantal deelnemers is per training verschillend. Heb je nu al vragen hierover? Laat ons dat dan even weten en neem contact op.

Overig aanbod

Laagdrempelig contact in Zuid Limburg.
Lees hier hoe en waar