Veranderen?
Hulp van anderen!

Lotgenoten

De pleger van huiselijk geweld is niet altijd makkelijk te motiveren tot het aanvaarden van hulp, als er al sprake is van probleembesef. De ervaring leert dat contact met lotgenoten het proces van inzicht en erkenning bevordert en de drempel naar hulpverlening verlaagt. Ook is lotgenotencontact steunend als vervolg op agressiebehandeling bij een GGZ instelling of een traject van de reclassering. Het Platform beoogt om in de drie Zuid Limburgse regio’s lotgenotengroepen te faciliteren die minimaal een avond per week toegankelijk zijn en die worden gerund door ervaringsdeskundigen.

Wij zijn op dit moment druk doende met het verder vormgeven van deze Lotgenotengroepen. Het streven is om medio 2022 van start te kunnen gaan. Er wordt met diverse partijen overleg gevoerd en ook de ontwikkelingen in het land zijn ons niet ontgaan. Hou deze website in de gaten voor het vervolg hiervan.