Bundeling van kracht

Training kleur van de bril

Kleur van de bril

In de training ‘De kleur van je bril’  worden de Interculturele aspecten breder getrokken en heeft tot doel je bewust te maken van het feit dat je met een bepaalde bril op aan een casus begint. De kleur van de bril dus het vooroordeel wordt bepaald door aspecten als de voorinformatie die je hebt (bijv. politiemutatie).  Je ervaring met een specifieke doelgroep bij. kampers, ouderen, Marokkanen, yuppen  kunnen van invloed zijn hoe je omgaat met de cliënt als hulpverlener.
Je leert hoe je  beroepsachtergrond, je eigen leeftijd/geslacht een rol kan spelen tijdens de hulpverlening.
Je leert hoe je je ervaring met een specifieke doelgroep op een positieve manier kan versterken door bewuster met je gedachten om te gaan. Hierbij kijk je bewust naar je eigen basishouding waarbij je  technieken aangereikt krijgt die je kunnen helpen tijdens een moeizaam gesprek.
Tevens leer je  je eigen patronen te herkennen die terugkeren bij bepaalde doelgroepen en hoe je hiermee omgaat. .
De training start om 9.00 uur en duurt 4 uur.  We hanteren een minimaal aantal deelnemers van 6 en maximaal 10 deelnemers.

De volgende sessies vinden plaats:

Vrijdag 26 maart

Vrijdag 30 april

Vrijdag 28 mei

Vrijdag 24 september

Vrijdag 29 oktober

Vrijdag 26 november

Aanmeldformulier Trainingen

Ja, ik wil me graag aanmelden voor de training:

3 + 14 =