PiP in het vizier

Wie zijn wij

Mariska & Loes: procesregisseurs bij Veiligheidshuis Parkstad

Beiden hebben ervaring in het omgaan met plegers van huiselijk geweld. Mariska vanuit haar werk voor de reclassering en Loes vanuit haar werk binnen de forensische psychiatrie. Vanuit hun ervaring zijn zij ervan overtuigd dat de pleger een andere aanpak behoeft dan een slachtoffer en dat er perspectief is voor deze mensen. Contactopbouw met de pleger vraagt een langere adem en loopt via omwegen, zoals het starten met praktische hulpvragen om op die manier bij de onderliggende problematiek te komen. Over het belang van de inzet van ervaringsdeskundigheid bestaat gelukkig geen twijfel meer en dit krijgt ook binnen Platform PIP een behoorlijke positie.

Sinds oktober 2021 is de projectleiding in handen van Yvonne Quaedflieg, eveneens procesregisseur bij Veiligheidshuis Parkstad en vanuit haar werk bij de politie, jeugdzorg en forensischse psychiatrie niet onbekend met plegeraanpak.

“Hoe weinig begrijpen we de weg van een ander als we enkel vergelijken met ons eigen pad”

Patrick Mundes

Ons team bestaat uit

Tugba Avci

 

Tugba Avci is psycholoog psychosomatiek, psycholoog NIP & coördinator/
gedragswetenschapper bij AHMW, een organisatie voor maatschappelijk werk in maastricht met een multi-etnische doelgroep. Na het afronden van haar studie Mental Health op de Universiteit Maastricht is zij bij Mondriaan aan de slag gegaan op de afdeling trauma en verslaving en heeft ervaring opgedaan als psycholoog psychosomatiek.

Tugba: “Wat mijn werk zo leuk maakt is dat ieder persoon uniek is. Dit zorgt ervoor dat je jezelf blijft ontwikkelen en bij elk nieuwe cliënt een nieuwe uitdaging aangaat”. Tugba draagt onder andere zorg voor de training ‘De kleur van je bril’ en bewaakt het interculturele karakter van Platform PiP.

‘Make your weakness your power’

Tadeus Slangen

 

Tadeus Slangen is naast vak-therapeut Drama ook trainer en acteur. Na de opleiding acteur-artiest heeft hij vak-therapie drama gestudeerd op Zuyd Hogeschool. Als dramatherapeut is hij werkzaam bij verpleeghuis Bergweide in Heerlen. Hier behandelt Tadeus zogenoemd onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. Daarnaast is hij ook pedagogisch medewerker bij Jokijo. Hier begeleidt hij jongeren met bv. autisme en ADHD. Vanuit zijn eigen bedrijf Appèl verzorgt Tadues onder andere bedrijfstrainingen op maat. Deze trainingen richten zich bv. op: communicatievaardigheden, assertiviteit en grenzen leren voelen en aangeven. (Trainings-)Acteren en individuele behandeling behoren ook tot zijn werkzaamheden.

Tadeus draagt onder andere zorg voor de training ‘regie houden’ en bewaakt de doelstellingen van het Platform mee. Hij reikt graag concrete handvatten aan om meer regie in eigen handen te hebben, te groeien en daarmee constructiever te zijn naar zichzelf en de betrokkenen.

“Als we naar mogelijkheden blijven kijken, komen we vooruit met elkaar.”

“Als we naar mogelijkheden blijven kijken, komen we vooruit met elkaar.”

Marjolein Ars

 

Marjolein Ars is landelijk gecertificeerd trainer van de meldcode aandachts-functionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld bij de vakgroep Trainersgroep Huiselijk Geweld. Ook verzorgt zij begeleiding van intervisie en reflectiebijeenkomsten ten behoeve van beroepsregistratie en deskundigheidsbevordering. Ze heeft de master LUXX-profile bij de Universiteit Luxemburg afgesloten en is eigenaar van bARSt, dat bedrijfstrainingen en advies verzorgt.

Hierover zegt zij: “Mijn bedrijf bARSt ben ik gestart op een moment in mijn leven waarop heel duidelijk werd dat mijn behoefte aan echtheid van en geloofwaardigheid in mensen groot is”. Marjolein draagt onder andere zorg voor de training meldcode en het conflict van plichten.

“Vanuit authenticiteit contact maken met de ander vraagt zelfkennis en acceptatie. Een dynamisch en inspirerend proces wat mijns inziens gelukkig maakt en waar ik anderen graag in meeneem”.

“Vanuit authenticiteit contact maken met de ander vraagt zelfkennis en acceptatie. Een dynamisch en inspirerend proces wat mijns inziens gelukkig maakt en waar ik anderen graag in meeneem”.

Manon Tonnaer

 

Manon Tonnaer is sinds vijftien jaar werkzaam als trainer binnen de Verslavingsreclassering van Mondriaan. Ze geeft daarbij gedragstrainingen aan cliënten maar ook verzorgt ze trainingen voor professionals aan de Reclasseringsacademie. Daarnaast is zij opgeleid als Mindfulness trainer en yoga docente.

Manon: “Eén van mijn kernwaarden is persoonlijke ontwikkeling. Ik hou ervan om mezelf te blijven uitdagen en ontwikkelen, kennis en vaardigheden uit te wisselen met andere professionals en zelf ook een kleine bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van een ander. Ik geloof in investeren in jezelf en (daarmee) je omgeving, zowel op werk- als op persoonlijk gebied. Zaadjes planten bij jezelf en een ander, deze regelmatig water geven en het gegeven dat ‘wat je aandacht geeft groeit’. Door bewuste aandacht te geven aan je acties, je gevoelens en je gedachten kun je het resultaat ten positieve beïnvloeden. Hiermee neem je verantwoordelijkheid voor jouw ontwikkeling en welzijn als professional en als mens en draag je jouw steentje bij voor een ander”.

Manon Tonnaer verzorgt in samenwerking met Mi-Time de training motiverende gespreksvoering.

“Wanneer we deze aanpak volgen zal het resultaat zijn dat medewerkers prettiger in hun werk zitten en beter resultaat boeken bij het begeleiden van plegers van huiselijk geweld”.

“Wanneer we deze aanpak volgen zal het resultaat zijn dat medewerkers prettiger in hun werk zitten en beter resultaat boeken bij het begeleiden van plegers van huiselijk geweld”.

Dit Platform was niet mogelijk geweest zonder de hulp van ervaringsdeskundige René Haring, oprichter van Agressie en daarna? www.agressieendaarna.nl en inzet van talloze hulpverleners die belangeloos hebben deelgenomen aan expertmeetings, denktanks en aan ons onderzoek.